חדשות ועדכונים
 
מחשבונים


ארגון וניהול עסקים
calculator.jpg
1.    בקרה וניהול

2.    נקודת איזון

3.    הוצאות דלק

4.     עלות אחזקת רכב

5.   הוצאות חודשיותבנקאות ושוק ההון

1.    חישוב הצמדה וריבית

2.    שערי חליפין

3.  הלוואות


ביטוח וניהול סיכונים

1.    החזרי מס לשכיר

2.    מחשבוני ביטוח

3.    מחשבונים פנסיוניים

4.    תכנון חיסכון לגיל פרישה


יחסי עבודה

1.    דמי הבראה

labor rights.jpg2.    החזרי מס לשכירים

3.    חכירת רכב

4.    מחשבון שכר

5.    פיצויי פיטורים

6.    שכר ברוטו לנטו

7.    שכר מנטו לברוטו


כלכלה וסטטיסטיקה

1. מחשבוני מדדים

2. המרת מידות


3. מחשבון מידות ומרחקיםחשבונאות וביקורת


1. חישוב נקודות זיכוי

2. מחשבון מע"מ

3. מחשבונים פיננסיים

4. מקרקעין


                                  
 
כל הזכויות שמורות לד"ר ח'אלדי נאיף 2012            20