בניית תכנית עסקית

בניית תכנית עסקית

תוכנית עסקית, מהי?

תוכנית עסקית הינה "מסמך-על" ניהולי אשר מטרתו להתוות דרך ברורה בפני מנהלים, יזמים ומשקיעים לפעילות עסקית קיימת או חדשה, לטווח הקצר ולטווח הארוך.
יותר מכל, כתיבתה של תוכנית עסקית "מאלצת" את בעלי החברה ומנהליה, פשוט לשבת ולחשוב! לחשוב האם הדרך בה החברה צועדת הינה הדרך הנכונה, מה הן האלטרנטיבות העומדות בפנייה, איך ליישמן וחשוב מכל לאיזו תוצאה לצפות הן במישור המקצועי והן במישור הכספי.
התוכנית מהווה למעשה תוצר כתוב הכולל את כל ההיבטים הקשורים ל פעילות העסקית והשלכתם על התוצאות הפיננסיות. התוכנית כוללת, בין השאר, את תיאור פעילות החברה, מוצריה ו/או שירותיה, בחינת הסביבה העסקית בה היא פועלת, תאור היתרון היחסי הטמון במוצר ו/או בשרות, פרוט אבני הדרך להתפתחות העסקית, בחינת היבטים תפעוליים, גיבוש קווי יסוד לאסטרטגיה עסקית, ניסוח עקרונות לתוכנית השיווקית, התייחסות למבנה הארגוני ולמאפייני כוח האדם בחברה, גיבוש תוכנית השקעה ולבסוף השלכותיהם של כל אלו על תחזית הרווח וההפסד לשנים הבאות ועל תזרים המזומנים.
התוכנית מהווה למעשה תוצר כתוב הכולל את כל ההיבטים הקשורים לפעילות העסקית והשלכתם על התוצאות הפיננסיות. התוכנית כוללת, בין השאר, את תיאור פעילות החברה, מוצריה ו/או שירותיה, בחינת הסביבה העסקית בה היא פועלת, תאור השקעה ולבסוף השלכותיהם של כל אלו על תחזית הרווח וההפסד לשנים הבאות ועל תזרים המזומנים.

בשל מה צריך תוכנית עסקית
הביקוש בארץ לתוכניות עסקיות, הלך וגבר בשנים האחרונות, כאשר הבנקים דורשים היום תוכנית עסקית מלקוחות עסקיים הפונים אליהם בבקשת הלוואה. היום כדי להעניק אשראי של עשרות אלפי שקלים, הבנק כבר לא מסתפק בבטחונות אלא דורש גם תוכנית עסקית ממנה ילמד על תזרים המזומנים הצפוי ועל איתנות העסק.
לא רק עסקים חדשים הזקוקים למימון מבנקים, קרנות ומשקיעים אחרים - נדרשים לתוכנית עסקית, גם חברות קיימות אשר נקלעות למבוי סתום ומבקשות להכין עבורן תוכנית עסקית פנימית שתאפשר להן לצאת מן המשבר. המטרה - לאפשר לעין בוחנת נוספת, או מבט - על מקצועי שיכוון אותם כיצד להשתמש במשאבים העומדים לרשותם בצורה יעילה יותר.

«    תוכנית עסקית לעסק כזה תאפשר לו להכיר את הסביבה העסקית שלו מחדש, ולהשתחרר מפרדיגמות תוקעות.
«    תוכנית עסקית טובה עשויה להפוך רעיון מכישלון חרוץ לסיפור הצלחה.
«    תוכנית עסקית בוחנת את הסיכוי מול הסיכון שברעיון העסקי שלך.
«    תוכנית עסקית נותנת מענה לשאלות כמו; מתי יהיה העסק רווחי, ואיזה רווח הוא יציג.
«    תכנית עסקית משמשת כלי מכירתי למשקיעים פוטנציאלים, שותפים עסקיים ובנקים.
«    תכנית עסקית מפרטת את סכום הכסף לו תזדקק לצורכי השקעה וממי יהיה נכון לגייסו.
«    תוכנית עסקית מציגה ניתוחים אובייקטיביים ומסננת הערכות מופרזות.
«    תכנית עסקית משקפת היבטים תפעוליים הנוגעים לשלבים שלאחר הקמת העסק.
«    תוכנית עסקית מפרטת את אבני הדרך בשלבי התפתחות העסקית.
«    תוכנית עסקית מהווה תוכנית עבודה ליישום.
«    תוכנית עסקית נותנת ביטוי למשתנים בתחום המאקרו הכוללים: התפתחויות ענפיות, התפתחויות מאקרו כלכליות והתייחסות למתחרים.
«    תכנית עסקית מהווה מדריך מפורט מיום ההקמה ועד לשלבים המאוחרים של העסק.

מטרות התוכנית העסקית
באופן כללי ניתן לומר כי תוכנית עסקית טובה תהיה כזאת המתאימה ע צמה לנסיבות כתיבתה ולקהל היעד שלה;
 
הנסיבות העיקריות לכתיבתה של תוכנית עסקית הינן:
1.    גיוס הון
2.    שינוי אסטרטגי /שיפור בתוצאות העסקיות
3.    תוכנית עסקית תפעולית

תוכנית עסקית פנימית
מיועדת בעיקר לעסקים קיימים ולשימוש פנימי מתוך רצון, לשדרג/לשנות/לפרוץ ולהפוך למוביל בזירה העסקית שלך. המטרה המיידית של התוכנית הנה שיפור התוצאות הכספיות לצד בחינת היבטים תפעוליים.
 
תוכנית עסקית לצורכי גיוס הון
מיועדת גם לעסקים קיימים וגם לעסקים חדשים ולשימוש חיצוני מתוך רצון להזרים כסף חדש למערכת העסקית שלך.תוכנית עסקית לצורך גיוס הון מיועדת בעיקר לבנקים, חממות, משקיעים פרטיים (אנג'לים), קרנות הון סיכון וגופים ממנים אחרים.
 
תוכנית עסקית אופרטיבית / תפעולית
מיועדת בעיקר לעסקים חדשים ולשימוש פנימי מתוך רצון להבין / לתכנן / לבנות מנגנון עסקי יעיל.

מה אתה מקבל בתוכנית עסקית שלך
 
ניתוח ענפי
«    ניתוח היקפי הפעילות בענף ושיעורי הצמיחה בו
«    בחינת בשלות ענפית רעיון העסקי
«    ניתוח רגישות למשתנים מאקרו כלכליים
«    התייחסות למשתנים עונתיים
«    ניתוח משתנים טכנולוגים
«    סקירת חקיקה אחרונה
«    ניתוח מנגנוני הפצה
«    ניתוח משתנים פיננסיים - רווחיות ענפית
 
ניתוח קהל המטרה
«    קביעת מאפיינים דמוגרפים
«    הגדרת סגנון חיים
«    בחינת הרגלי קניה
«    ניתוח רגישות קניה
«    הערכת גודל שוק היעד
 
ניתוח מתחרים
«    מיצוב המתחרים בענף
«    בחינת נתח שוק המתחרים
«    הכרת חסמי הכניסה
«    בחינת מתחרים עתידיים

גיבוש אסטרטגיית שיווק ואסטרטגיית מכירה
«    גיבוש מסר שיווקי כללי
«    גיבוש אמצעי מכירה
«    בחינת שותפויות אסטרטגיות
«    קביעת הנחות יסוד לגבי שיעורי המכירה
 
גיבוש מערך תפעולי
«    בניית המרכז התפעולי
«    תכנון ייצור/יבוא
«    ציוד וטכנולוגיה
«    אספקה והפצה
«    שרות לקוחות
«    מחקר ופיתוח
«    ניצול משאבים
«    בקרת איכות
«    בטיחות ומשתנים סביבתיים
«    עובדים ומבנה ארגוני
«    יועצים ומומחים
«    סגנון ניהולי ותרבות ארגונית
 
פרוט ההתפתחות עסקית
«    קביעת יעדים לטווח ארוך
«    גיבוש אסטרטגיית צמיחה
«    קביעת אבני דרך
«    הערכת סיכונים
«    אפשרויות מכירה - EXIT
 
ניתוח SWOT ו/או PEST (ניתוח פיננסי)
«    ביסוס הנחות היסוד לתוכנית העסקית
«    הכנת דוח רווח והפסד
«    הכנת דוח תזרים מזומנים
«    ניתוח  Break even point
«    קביעת שימושים עבור השקעות
«    הערכת שווי (אופציונאלי)

 

לפרטים נוספים התקשרו למספר: 0523960006 או לחצו כאן

שתף :

צור קשר

 הפנייה שלך נשלחה בהצלחה. אנו ניצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
הנתונים שהוזנו לא תקינים, נסה שוב