הערכת שווי חברה

הערכת שווי חברה

הערכת שווי חברה פרטית היא בדיקה המתבצעת על מנת לקבל אומדן אודות שוויה של חברה מסוימת. לרוב, בדיקה זו מתבצעת לפני הליך רכישה או מכירה של חברה פרטית.

מ דוע יש לבצע הערכת שווי?
המטרה העיקרית של ביצוע הערכת שווי היא השגת תשואה אופטימאלית לארגונים או אישים המעוניינים לרכוש חברה. על מנת לבצע את הערכת השווי על הצד הטוב ביותר, יש לבצעה תוך שקיפות מלאה של החברה הנמצאת תחת ההערכה. לצד בחינת נתוניה האישיים של החברה המוערכת, יש להקפיד על ניתוח מלא של השוק בו היא פועלת.
שיטות נפוצות לביצוע בדיקת הערכת שווי חברות:
כיום, ישנו מספר רב של שיטות המשמשות מומחים במהלך ביצוע הערכת שווי עסק. בין השיטות הנפוצות ניתן למנות:
«    היוון תזרימי מזומנים – באמצעות שיטה זו מבצעים הערכת שווי עסק על פי תזרים המזומנים העתידי של העסק, בהתאם לתחזית ההכנסות, ההוצאות ועוד. שיטה זו נחשבת לשכיחה ביותר, אולם היא מתייחסת לתזרים המזומנים העתידי, דבר אשר עלול ליצור שוני גדול בין הערכתם של מעריכים שונים.
«    שיטת הערך הנכסי – שיטה זו מתאימה לשם ביצוע הערכת שווי חברות בעלות נכסים ממשיים. באמצעות שיטה זו מחשב המעריך את שוויה של החברה בהתאם לפער הנוצר בין התחייבויותיה של החברה לבין הנכסים שלה.
«    עריכת השוואה בין החברה המוערכת לבין המתחרות – באמצעות שיטה זו מעריכים את שוויו של העסק בהשוואה לעסקאות שבוצעו אצל המתחרות.
«    שיטת האופציות הריאליות- שיטה זו משמשת לרוב על מנת להעריך את שוויון של חברות חדשות אשר עוד לא ביצעו מכירות בפועל. באמצעות שיטה זו, מבצע המעריך הערכה בהתאם לשווי אשר צפוי לאפיין את החברה לאחר פיתוח מוצר הדגל שלה.

כיצד לבחור שיטת הערכת שווי עסק?
לרוב, על מנת לקבל מושג ממשי אודות שוויה המוערך של חברה כלשהי, מומלץ להעריך את נכסיה הממשיים ולאחר מכן להפחית מהתוצאה את סך התחייבויותיה. כך, ניתן לדעת בדיוק את גובה הממון שיישאר לאחר תשלום לספקים, עובדים, רשויות המס ועוד.
אולם, השוק המודרני מורכב ממגוון רב במיוחד של סוגי עסקים שונים, אשר לא כל אחד ואחד מהם מחזיק בנכסים ממשיים ולכן, בעת ביצוע הערכת שווי חברה פרטית העוסקת בתחום האינטרנט לדוגמא, יש לקחת בחשבון גם נכסים רוחניים.
על כן, הדרך הטובה ביותר לבצע הערכה ריאלית ורציונאלית של מגוון סוגי עסקים שונים היא באמצעות בחינת סביבת השוק של אותם הארגונים, בדמות השוואה לארגונים דומים הפועלים באותה סביבה עסקית.

ל אילו גורמים יש להתייחס בעת ביצוע הערכת שווי חברה פרטית
במהלך בדיקת הערכת השווי יש להתייחס לגורמים הבאים:
«    הערכת דוחות רווח והפסד- באמצעות מדד זה חוזה המעריך את הרווחים וההפסדים הצפויים לחברה בשנים הקרובות. במהלך בדיקה זו, מתייחס המעריך לגורמים שונים כגון ביצועיה של החברה בעבר, מצבה של החברה בהווה וחיזוי מצבה הפיננסי העתידי.
«    לאחר חיזוי דוח הרווח וההפסד גוזר המעריך תזרים מזומנים תפעולי ומהוון אותה לפי הערך של היום.
«    כך, המעריך לוקח בחשבון את כל הגורמים השונים העשויים להשפיע על התוצאה הסופית כגון מצבה הפיננסי של החברה בעבר, מצבה הפיננסי הנוכחי, נכסיה המוחשיים ונכסיה הבלתי המוחשיים.

שיעור ההיוון – כיצד מבצעים הערכת הון בהתאם לערך של היום
שיעור היוון מחושב תוך התייחסות למספר גורמים מכריעים נלקחים בחשבון גורמים כגון הונה העצמי של החברה, מקורות המימון שלה, החובות התלויים כנגדה ועוד. שיעור ההיוון נקבע בהתאם ל:
«    נוסחת ה-WACC – נוסחא זו מחשבת את ההון בהתאם לחוב ולצמיחתו של ההון העצמי בהמשך.
«    נוסחת ה-CAMP – נוסחא זו מסייעת להעריך את תשואות בעלי המניות בהתאם לתשואה על נכס חסר סיכון, תשואת השוק והסיכון המוערך של פעילותיה של החברה.

לסיכום, הערכת שווי חברה היא פעולה המצריכה שיתוף פעולה מלא של החברה המוערכת, לצד נתונים רלבנטיים אודות סביבת השוק של החברה ואודות נתוני מתחריה. על מנת לבצע את הערכת השווי על הצד הטוב ביותר, יש להיעזר במומחה אשר יודע כיצד להתאים את שיטת ההערכה המתאימה ביותר לחברה.

 

לפרטים נוספים התקשרו למספר: 0523960006 או לחצו כאן

שתף :

צור קשר

 הפנייה שלך נשלחה בהצלחה. אנו ניצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
הנתונים שהוזנו לא תקינים, נסה שוב